“En clave de podcast, uncovering Spanish podcasting”, coming soon to a podcatcher near you! (Probably in August.)

“En clave de podcast, uncovering Spanish podcasting”, a punto de ser lanzado. (A punto quiere decir en algún momento en agosto.)